Těší mne, že jste zavítali na moje webové stránky nebo jste mým klientem. Svěřujete mi tím své osobní údaje a já vás ujišťuji, že jejich ochranu beru vážně. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb.)

Zásady práce s osobními údaji

Jsem Lenka Šilerová, IČO: 03724671, sídlím na adrese Karlovo náměstí 5, Praha 2,  jsme zapsaná v živnostenském rejstříku - Živnostenský odbor Praha 11, spisová značka S-MCP11/15/003695.

Abych vám mohl/a poskytnout informace o mých službách či konzultaci, potřebuji pracovat s některými vašimi osobními údaji.

1.  Pokud poptáte mé služby - telefonicky, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře, budu zpracovávat vaše kontaktní údaje, které mi sdělíte. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, případně telefonní číslo nebo další údaje, které mi v rámci poptávky poskytnete. Pokud se nedomluvíme na další spolupráci, vaše údaje budu zpracovávat jenom po dobu nezbytně nutnou k odbavení vaší poptávky nebo dotazu, poté je smažu. 

2.   Pokud se domluvíme na spolupráci, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji a dále s údaji, které mi sdělíte v rámci terapie, někdy se může jednat o „citlivé“ osobní údaje. S takovými údaji budu pracovat pouze pro účely poskytnutí mých služeb, formou anonymizovaných poznámek ze sezení, která nikomu neposkytuji a používám je pouze pro mou orientaci. Informace, které mi sdělíte v rámci terapie, budu zpracovávat po dobu poskytování mých služeb a nejdéle 3 roky od ukončení. Vaše fakturační údaje pak budu zpracovávat pro splnění zákonných povinností 10 let od poskytnutí služby.

3. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište mi na e-mail [email protected] nebo zavolejte na číslo +420 602 582 042.

4.  Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.