Rozvoj zaměstnanců a organizací

Firmám nabízím programy zaměřené na motivaci, spokojenost a rozvoj zaměstnanců a managerů a optimální fungování týmů. 

jak pracuji? 

Vycházím jak ze svých psychologických znalostí i managerských zkušeností a zkušeností s mnoha typy firemního prostředí a situace v nich. Zároveň využívám svou znalost výzkumných a diagnostických nástrojů.

Na základě společného setkání a analýzy potřeb navrhnu vhodné řešení, například:

  • Balíček pro managery (školení, koučování, mentoring, on site zpětná vazba aj.)
  • Analýza prostředí u vás ve firmě a kroky vedoucí k jejímu zlepšení
  • Vnímání leadershipu (360°zpětná vazba) a jeho zlepšení (koučování, trénink managerských dovedností...)
  • Koučování pro management i zaměstnance
  • Psychologická podpora či konzultace pro zaměstnance

Cena za služby pro firmy je stanovována individuálně, v závislosti na rozsahu.