Co je to supervize?

Supervize je často chápána jako dohled, kontrola nebo hodnocení a může tak být víc či míň vědomě odmítána. Přitom supervize je partnerský dialog dvou profesionálů – supervidovaného a supervizora. Supervidovaný přináší do supervize své případy, konkrétní zkušenosti, otázky, nejasnosti, cokoliv, co se týká jeho práce s klienty. Supervizor vytváří bezpečný prostor pro sdílení, učení a další rozvoj. Supervize je tvořivý partnerský dialog sloužící k reflexi vlastní práce, k získání dalšího náhledu, k uvědomění si vztahové dynamiky, k získání podpory i k dalšímu učení a růstu. A to vše se záměrem být užitečný pro koncového klienta a poskytovat skutečně profesionální služby.


Komu je supervize určena?

Supervize je vhodným nástrojem pro všechny, kteří pracují s lidmi – psychologové, psychoterapeuti, koučové, sociální pracovníci, ale také manageři, učitelé, lékaři a další. V pomáhajících profesích a sociálních službách je supervize (individuální i týmová) běžnou součástí práce, do dalších profesí, včetně koučování a managementu teprve pozvolna proniká.

K čemu je užitečná supervize zrovna pro kouče?   

Supervize napomáhá lepšímu porozumění tomu, co se při práci s klienty děje, jak je to třeba ovlivněno postoji či neuvědomovanými motivy kouče, vztahem mezi koučem nebo jeho klientem. Může se zaměřit i na to, jak kouč s klienty pracuje, jak třeba kontraktuje či podporuje k akci. Supervize zároveň přináší prostor pro podporu, je místem, kde lze bezpečně sdílet své zážitky, zkušenosti i třeba ventilovat negativní pocity z práce s klienty a zjistit, čím jsou způsobeny. Prostřednictvím všeho uvedeného nám supervize pomáhá učit se a dále zkvalitňovat práci s našimi klienty. Ze supervize profitují jak začínající koučové, tak zkušení profesionálové. Pravidelná supervize je i nezbytnou podmínkou akreditace kouče u EMCC, je potvrzením toho, že kouč na sobě stále pracuje a reflektuje svoji práci. Pravidelná supervize podporuje naši práci s klienty a je také prevencí vyhoření.

Jak se na supervizi připravit?

Zamyslete se nad tím, co řešíte, ve vztahu s klienty, ideálně na konkrétním případě či případech. Může jít o náročnou situaci v koučování, o moment, kdy jste si nevěděli rady, nebyli si jistí, kdy vás něco „dostalo“, nebo třeba něco nemůžete „pustit z hlavy“. Můžete si připravit vybrané části z nahrávky koučovacího rozhovoru nebo její přepis. Je také dobré si rozmyslet, co od supervize očekáváte, co byste potřebovali, ale pokud to nevíte úplně přesně vůbec nevadí, v supervizním dialogu bude prostor i na upřesnění vašich potřeb.

Co můžete očekávat od supervize se mnou?

Při supervizi usiluji o vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém můžete sdílet zkušenosti, emoce, nejistoty i otazníky týkající se vaší práce s klienty. Můžete očekávat jak podporu ve vaší práci, tak podporu vašeho učení. Budeme společně hledat to, co je pro vás a vaši práci s klienty to důležité, na čem můžete stavět a v čem se můžete posouvat, budeme mapovat různé aspekty vaší práce a vztahů s klienty. Ráda vám také nabídnu mé pozorování, můj pohled a zkušenost.  Můžete očekávat i to, že pokud budu mít pocit, že děláte zásadní chyby nebo dopouštíte neetického chování, upozorním vás na to a budeme společně hledat cesty k nápravě.

V současné době procházím výcvikem Diploma in Coaching Supervision u The International Centre for Business Coaching. Supervize koučování je pro mne dalším krokem a navazuje na mé zkušenosti s vedením akreditačních výzev EMCC a podporou kolegů při získávání akreditací, kterému se věnuji od roku 2020. 

Aktuálně nabízím individuální supervizi pro kouče online či osobně v Praze, v délce 50, případně 90 minut. Do konce února 2023 nabízím zvýhodněnou cenu na jednotlivá setkání (800 Kč/50 min) či balíček 5 setkání (3500 Kč) využitelných po celý rok 2023. Více informací v části Ceník.