Co je to supervize?

Supervize je tvořivý partnerský dialog dvou profesionálů – supervidovaného a supervizora, ve kterém společně hledáme přínos, efektivitu a také bezpečí koučování pro klienta, podporujeme růst a vnitřní spokojenost kouče a tím i dalšími faktory přispíváme k rozvoji a kultivaci koučovací profese.  Supervidovaný přináší do supervize své případy, konkrétní zkušenosti, otázky, nejasnosti, cokoliv, co se týká jeho práce s klienty. Supervizor vytváří bezpečný prostor pro sdílení, učení a další rozvoj. Supervize slouží k reflexi vlastní práce, k získání dalšího náhledu, k uvědomění si vztahové dynamiky, k získání podpory i k dalšímu učení a růstu. A to vše se záměrem být užitečný pro koncového klienta a poskytovat skutečně profesionální služby.  Pravidelná supervize je také prevencí vyhoření.

Komu je supervize určena?

Supervize je vhodným nástrojem pro všechny, kteří pracují s lidmi – psychologové, psychoterapeuti, koučové, sociální pracovníci, ale také manageři, učitelé, lékaři a další. V pomáhajících profesích a sociálních službách je supervize (individuální i týmová) běžnou součástí práce, do dalších profesí, včetně koučování a managementu, teprve pozvolna proniká. Ze supervize profitují jak začínající koučové, tak zkušení profesionálové. Pravidelná supervize je i nezbytnou podmínkou akreditace kouče u EMCC (v rozsahu minimálně 4 hodiny ročně), je potvrzením toho, že kouč na sobě stále pracuje a reflektuje svoji práci. 

Co můžete očekávat od supervize se mnou?

Při supervizi usiluji o vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém můžete sdílet zkušenosti, emoce, nejistoty i otazníky týkající se vaší práce s klienty. Můžete očekávat jak podporu ve vaší práci, tak podporu vašeho učení. Budeme společně hledat to, co je pro vás a vaši práci s klienty důležité, na čem můžete stavět a v čem se můžete posouvat, budeme mapovat různé aspekty vaší práce a vztahů s klienty (např. kontraktování, intervence, vztahy...). Ráda vám také nabídnu mé pozorování, můj pohled a zkušenost.  Můžete očekávat i to, že pokud budu mít pocit, že děláte zásadní chyby nebo dopouštíte neetického chování, upozorním vás na to a budeme společně hledat cesty k nápravě.

Při supervizi vycházím zejména ze sedmiokého model supervize dle Hawkinse a Shoheta a tří hlavních funkcí supervize (růstová, podpůrná, kontrolní). Významnou oporou jsou mé dlouholeté koučovací zkušenosti v různých kontextech (firemní, individuální koučování, vysoká škola, zkušenosti interního kouče) a managerské zkušenosti v mezinárodním kontextu. Komplexní  psychoterapeutický výcvik a stávající terapeutická praxe vnáší do mé práce vysokou citlivost vůči potřebám i pocitům druhých, tedy koučů i klientů.  Moje dlouhodobá praxe v oblasti výzkumu a stávající akademické působení mi přináší  schopnost orientace ve výzkumných datech  a jejich využití v praxi. Zkušenost s mnoha různými kontexty lidského fungování mi pomáhá porozumět různým typům kontextů, ve kterých se koučování může odehrávat.

Důležitou součástí mé supervize je práce s reflexí, usiluji o to, aby si koučové uvědomovali, co a jak dělají, a učili se ze své zkušenosti. Podporuji je, aby využívali některý z reflektivních modelů a technik. Při supervizi se snažím dávat prostor tomu, co se vyjeví, dávám koučům dostatek prostoru, aby reflektovali svou práci a byli hlavními aktéry svého učení. Hledáme společně to, co je pro kouče a jejich práci s klienty to důležité, na čem lze stavět a v čem se mohou posouvat. To vše v bezpečném a partnerském prostředí.

S kým pracuji? 

Pracuji s kouči v EMCC a ICF rámci. Pokud je váš kontext jiný, společně se nad ním zastavíme a zjistíme, zda je spolupráce možná. Pracuji jak s kouči na začátku jejich profesní kariéry, tak s těmi pokročilejšími. Respektuji vývojová stádia kouče a snažím se jim přizpůsobit. Specializuji se na supervizi kolegů, kteří se připravují na individuální akreditaci či reakreditaci u EMCC, hledání společných a odlišných bodů mezi koučováním a psychologickým poradenstvím či psychoterapií  a na podporu koučovacího stylu vedení.  

JAK SE NA SUPERVIZI PŘIPRAVIT?

Zamyslete se nad tím, co řešíte, ve vztahu s klienty, ideálně na konkrétním případě či případech. Může jít o náročnou situaci v koučování, o moment, kdy jste si nevěděli rady, nebyli si jistí, kdy vás něco „dostalo“, nebo třeba něco nemůžete „pustit z hlavy“. Můžete si připravit vybrané části z nahrávky koučovacího rozhovoru nebo její přepis. Je také dobré si rozmyslet, co od supervize očekáváte, co byste potřebovali, ale pokud to nevíte úplně přesně vůbec nevadí, v supervizním dialogu bude prostor i na upřesnění vašich potřeb.

MOJE KVALIFIKACE PRO SUPERVIZI

 Supervize koučování je pro mne dalším rozvojovým krokem a navazuje na mé více než desetileté koučovací zkušenosti, mnohaleté managerské působení a také na zkušenosti s vedením akreditačních výzev EMCC a podporou kolegů při získávání akreditací, kterému se věnuji od roku 2020. Zároveň se věnuji výcviku nových koučů v Koučovací výcvik . Absolvovala jsem výcvik Diploma in Coaching Supervision u The International Centre for Business Coaching a zahajuji výcvik Supervize v pomáhajících profesích u Coaching Plus.