Koučování 

Koučování se zaměřuje zejména do budoucnosti, na dosažení cílů, hledání cest k řešení, ke konkrétním zlepšením a rozvoji. 

Jak pracuji? 

Při koučování hledáme společně cesty, které vás povedou k cíli. Kladu vám otázky, jejichž prostřednictvím hledáme to nejvhodnější řešení. Definujeme a popisujeme cíle, ověřujeme, zda jsou to doopravdy "vaše" cíle, mapujeme možnosti vedoucí ke změnám a plánujeme konkrétní kroky, které vám pomohou změny realizovat. Pokud se nedaří, hledáme, co za je tím a jak to změnit. Stává se, že klient přichází s cíli, které pro něj osobně vlastně nejsou atraktivní. Hodně pozornosti tak věnujeme i definování cílů. Při řešení komunikačních témat ( "jak něco říct") po dohodě využíváme hraní rolí, které umožňuje si konkrétní náročnou situaci vyzkoušet a získat zpětnou vazbu. Zde také čerpám z nenásilné komunikace (NVC), která umožňuje vyjádřit své pocity a potřeby jednoduchou, neagresivní a respektující cestou.

Dle situace a výhradně pokud s tím souhlasíte, mohu díky svým letitým managerským zkušenostem působit v pracovních věcech i jako mentor či konzultant. Díky práci v různých týmech a prostředích jsem zažila opakovaně řadu situací či problémů. Mohu vám tak přímo dát návrhy na jejich řešení, pokud je to užitečné. 

Při koučování často řešíme situace týkající se organizace práce a času, sladění pracovního a soukromého života, rozhodování o dalším životním či profesním směřování, komunikace v náročných situacích (např. obtížné a negativní rozhovory), cest k dalšímu rozvoji podnikání a další.

Koučování je spíše krátkodobé, v rozsahu několika sezení, může být rozloženo do delšího časového úseku, záleží na zadání i možnostech koučovaného. Obvyklá frekvence koučování je jedenkrát za dva týdny, záleží na dohodě i tématu.

Jsem aktivním členem Evropské rady pro koučink a mentoring (EMCC) a při koučování dodržuji její standardy a etický kodex. Mám akreditaci EMCC pro úroveň Senior Practicioner, zároveň se podílím na kultivaci koučovacího prostředí v ČR, účastním se jako facilitátor akreditačních výzev EMCC. Můžete se se mnou setkat i jako s lektorem v Koučovacím výcviku

Coaching in walking


COACHING IN WALKING

Pokud se vám lépe dobře přemýšlí při chůzi, nabízím Coaching in walking, koučování za chůze, v Praze nebo v nádherné, klidné krajině Krušných hor, která podporuje soustředění na sebe i bytí teď a tady. Vybírám rovinaté cesty stranou hlavních tras, abychom měli doopravdy klid. Obvyklá délka je 2-4 hodiny.

Cena závisí na rozsahu a lokalitě.