Koučování a supervize

Koučování se zaměřuje zejména do budoucnosti, na dosažení cílů, hledání cest k řešení, ke konkrétním zlepšením a rozvoji. 

Jak pracuji? 

Při koučování hledáme společně cesty, které vás povedou k cíli. Kladu vám otázky, jejichž prostřednictvím hledáme to nejvhodnější řešení.

Definujeme a popisujeme cíle, ověřujeme, zda jsou to doopravdy "vaše" cíle, mapujeme možnosti vedoucí ke změnám a plánujeme konkrétní kroky, které vám pomohou změny realizovat. Pokud se nedaří, hledáme, co za je tím a jak to změnit. Stává se, že klient přichází s cíli, které pro něj osobně vlastně nejsou atraktivní. Hodně pozornosti tak věnujeme i definování cílů. Při řešení komunikačních témat ( "jak něco říct") po dohodě využíváme hraní rolí, které umožňuje si konkrétní náročnou situaci vyzkoušet a získat zpětnou vazbu. Zde také čerpám z nenásilné komunikace (NVC), která umožňuje vyjádřit své pocity a potřeby jednoduchou, neagresivní a respektující cestou.

Dle situace a výhradně pokud s tím souhlasíte, mohu díky svým letitým managerským zkušenostem působit v pracovních věcech i jako mentor či konzultant. Díky práci v různých týmech a prostředích jsem zažila opakovaně řadu situací či problémů. Mohu vám tak přímo dát návrhy na jejich řešení, pokud je to užitečné. 

Při koučování často řešíme situace týkající se organizace práce a času, sladění pracovního a soukromého života, rozhodování o dalším životním či profesním směřování, komunikace v náročných situacích (např. obtížné a negativní rozhovory), cest k dalšímu rozvoji podnikání, zvýšení sebevědomí a další.

Koučování je spíše krátkodobé, v rozsahu několika sezení, může být rozloženo do delšího časového úseku, záleží na zadání i možnostech koučovaného. Obvyklá frekvence koučování je jedenkrát za dva týdny, záleží na dohodě i tématu.

Jsem aktivním členem Evropské rady pro koučink a mentoring (EMCC) a při koučování dodržuji její standardy a etický kodex. Mám akreditaci EMCC pro úroveň Senior Practicioner, zároveň se podílím na kultivaci koučovacího prostředí v ČR, účastním se jako facilitátor akreditačních výzev EMCC.   

Nabízím supervizi pro kouče - pracuji v rámci EMCC kompetencí a Etického kodexu EMCC.  

Cena za koučovací setkání pro individuální klienty je 1600 Kč za 60 minut sezení, 2300 Kč za 90 minut sezení (osobní setkání na Karlově náměstí nebo online).  Nabízím možnost objednat balíček 5 či 10 sezení se zvýhodněnou cenou - viz Ceník. 

Platba na účet či v hotovosti. Při zrušení sezení méně než 24 hodin před zahájením je účtována plná cena.

Coaching in walking


COACHING IN WALKING

Pokud se vám lépe dobře přemýšlí při chůzi, nabízím Coaching in walking, koučování za chůze, v Praze nebo v nádherné, klidné krajině Krušných hor, která podporuje soustředění na sebe i bytí teď a tady. Vybírám rovinaté cesty stranou hlavních tras, abychom měli doopravdy klid. Obvyklá délka je 2-4 hodiny.

Cena závisí na rozsahu a lokalitě.