Psychologické poradenství a terapie

Terapie se zaměřuje na celkové zkvalitnění života, odstranění psychických obtíží, zlepšení vztahu k sobě i ostatním. Zaměřuje se na teď a tady, může (nemusí) se dívat zpět do minulosti, orientuje se hodně na pocity a prožívání.

JAK PRACUJI? 


Ve své terapeutické práci vycházím z přístupu zaměřeného na člověka (PCA) Carla R. Rogerse. Základním principem je přijetí klienta, empatie a autentičnost ve vztahu. Každý má v sobě potenciál růst a terapeutický vztah tento potenciál rozvíjí. Při terapii vytvářím bezpečný a důvěrný prostor, ve kterém můžete objevovat a vyjadřovat své pocity a prožitky, přicházet na nové souvislosti a náhledy, poznávat se či hledat cesty k řešení. Společně jdeme cestou sebepoznání, přijetí a změny.  Je na vás, jak daleko v terapii chcete jít, nebudu vás nutit pouštět se do témat, do kterých (možná zatím) nechcete. 

Zaměřuji se na náročné situace, pocity stresu, vyhoření, pracovního i rodinného vytížení a přetížení, životní nespokojenost, problémy v komunikaci, pocity nízkého sebevědomí, vyrovnání se s tíživou minulostí, úzkosti, depresivní stavy či psychosomatické obtíže. Pomáhám studentům zvládat obtíže studia. 

Věnuji se také managerům či lidem na náročných pozicích, pomáhám jim zvládat psychologické, organizační i časové nároky jejich náročné role.

Terapie je většinou dlouhodobější proces, v některých případech může jít i o krátkodobější provázení či zvládnutí náročné životní situace (rozchod, rozvod, úmrtí v rodině, závažné onemocnění, obtížné situace apod). Obvyklá frekvence terapie je jedenkrát týdně či jedenkrát za dva týdny, záleží na možnostech klienta a vzájemné dohodě.

Pracuji dle etických a odborných standardů České asociace pro psychoterapii (ČAP) a absolvuji pravidelné supervize.  

Cena: 700 Kč, 50 minut, v Praze

Platba na účet či v hotovosti. Při zrušení sezení méně než 24 hodin před zahájením je účtována plná cena. Možnost slev pro studenty, učitele všech typů škol, důchodce či maminky na mateřské.

Tím, že pracuji za přímou úhradu, nemáte nikde záznam, že na poradenství či terapii docházíte. Mohu vám také nabídnout brzký termín (obvykle do týdne).
Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tvorbu webů na světě.
Fotografie: Lenka Šilerová.

 .