Psychologické poradenství a terapie

Terapie se zaměřuje na celkové zkvalitnění života, odstranění psychických obtíží, zlepšení vztahu k sobě i ostatním. Zaměřuje se na teď a tady, může (nemusí) se dívat zpět do minulosti, orientuje se hodně na pocity a prožívání.

JAK PRACUJI? 


Ve své terapeutické práci vycházím z přístupu zaměřeného na člověka (PCA) Carla R. Rogerse. Základním principem je přijetí klienta, empatie a autentičnost ve vztahu. Každý má v sobě potenciál růst a terapeutický vztah tento potenciál rozvíjí. Při terapii vytvářím bezpečný a důvěrný prostor, ve kterém můžete objevovat a vyjadřovat své pocity a prožitky, přicházet na nové souvislosti a náhledy, poznávat se či hledat cesty k řešení. Společně jdeme cestou sebepoznání, přijetí a změny.  Je na vás, jak daleko v terapii chcete jít, nebudu vás nutit pouštět se do témat, do kterých (možná zatím) nechcete. 

Zaměřuji se na náročné situace, pocity stresu, vyhoření, pracovního i rodinného vytížení a přetížení, životní nespokojenost, problémy v komunikaci, pocity nízkého sebevědomí, vyrovnání se s tíživou minulostí, úzkosti, depresivní stavy či psychosomatické obtíže. Pomáhám studentům zvládat obtíže studia. 

Věnuji se také managerům či lidem na náročných pozicích, pomáhám jim zvládat psychologické, organizační i časové nároky jejich náročné role.

Terapie je většinou dlouhodobější proces, v některých případech může jít i o krátkodobější provázení či zvládnutí náročné životní situace (rozchod, rozvod, úmrtí v rodině, závažné onemocnění, obtížné situace apod). Obvyklá frekvence terapie je jedenkrát týdně či jedenkrát za dva týdny, záleží na možnostech klienta a vzájemné dohodě.

Pracuji dle etických a odborných standardů České asociace pro psychoterapii (ČAP) a absolvuji pravidelné supervize.  

Cena: 800 Kč, 50 minut, v Praze

Platba na účet či v hotovosti. Při zrušení sezení méně než 24 hodin před zahájením je účtována plná cena. Pro učitele všech typů škol a seniory možnost slevy.

Tím, že pracuji za přímou úhradu, nemáte nikde záznam, že na poradenství či terapii docházíte. Mohu vám také nabídnout brzký termín (obvykle do týdne).
Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tvorbu webů na světě.
Fotografie: Lenka Šilerová.

 .