Psychoterapie a psychologické poradenství 

Psychoterapie se zaměřuje na celkové zkvalitnění života,  zlepšení prožívání, zlepšení psychických obtíží, zlepšení vztahu k sobě i ostatním. Zaměřuje se na teď a tady, může (nemusí) se dívat zpět do minulosti, orientuje se hodně na pocity a prožívání. Umožňuje vám cítit se lépe. 

JAK PRACUJI? 

Ve své terapeutické i poradenské práci vycházím z přístupu zaměřeného na člověka (PCA) Carla R. Rogerse. Základním principem je bezpodmínečné přijetí klienta, empatie a autentičnost ve vztahu. Každý má v sobě potenciál růst a terapeutický vztah tento potenciál rozvíjí. Při terapii vytvářím bezpečný a důvěrný prostor, ve kterém můžete objevovat a vyjadřovat své pocity a prožitky, přicházet na nové souvislosti a náhledy, poznávat se či hledat cesty k řešení. Společně jdeme cestou sebepoznání, přijetí a třeba i změny. Je na vás, jak daleko v terapii chcete jít, nebudu vás nutit pouštět se do témat, do kterých (možná zatím) nechcete. Využívám principy mindfulness.

Zaměřuji se primárně na náročné situace, pocity stresu, vyhoření, pracovního i rodinného vytížení a přetížení, životní nespokojenost, problémy v komunikaci, prokrastinace aj. Věnuji se také managerům, lidem na náročných pozicích a mladým profesionálům, pomáhám jim zvládat psychologické, organizační i časové nároky jejich pracovní role či změny pozice apod. Pomáhám studentům zvládat nároky studia. 

Terapie je většinou dlouhodobější proces, v některých případech může jít i o krátkodobější provázení či zvládnutí náročné životní situace (rozchod, rozvod, úmrtí v rodině, závažné onemocnění, obtížné situace apod.). Obvyklá frekvence terapie je jedenkrát týdně či jedenkrát za dva týdny, záleží na možnostech klienta a vzájemné dohodě.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii (ČAP), pracuji dle jejích etických a odborných standardů a absolvuji pravidelné supervize.