Psychologické poradenství a terapie

Psychoterapie se zaměřuje na celkové zkvalitnění života,  zlepšení prožívání, zlepšení psychických obtíží, zlepšení vztahu k sobě i ostatním. Zaměřuje se na teď a tady, může (nemusí) se dívat zpět do minulosti, orientuje se hodně na pocity a prožívání. Umožňuje vám cítit se lépe. 

JAK PRACUJI? 

Ve své terapeutické práci vycházím z přístupu zaměřeného na člověka (PCA) Carla R. Rogerse. Základním principem je bezpodmínečné přijetí klienta, empatie a autentičnost ve vztahu. Každý má v sobě potenciál růst a terapeutický vztah tento potenciál rozvíjí. Při terapii vytvářím bezpečný a důvěrný prostor, ve kterém můžete objevovat a vyjadřovat své pocity a prožitky, přicházet na nové souvislosti a náhledy, poznávat se či hledat cesty k řešení. Společně jdeme cestou sebepoznání, přijetí a třeba i změny. Je na vás, jak daleko v terapii chcete jít, nebudu vás nutit pouštět se do témat, do kterých (možná zatím) nechcete. 

Zaměřuji se na náročné situace, pocity stresu, vyhoření, pracovního i rodinného vytížení a přetížení, životní nespokojenost, problémy v komunikaci, pocity nízkého sebevědomí, vyrovnání se s tíživou minulostí. Věnuji se také managerům, lidem na náročných pozicích a mladým profesionálům, pomáhám jim zvládat psychologické, organizační i časové nároky jejich pracovní role. Pomáhám studentům zvládat nároky studia. 

Terapie je většinou dlouhodobější proces, v některých případech může jít i o krátkodobější provázení či zvládnutí náročné životní situace (rozchod, rozvod, úmrtí v rodině, závažné onemocnění, obtížné situace apod.). Obvyklá frekvence terapie je jedenkrát týdně či jedenkrát za dva týdny, záleží na možnostech klienta a vzájemné dohodě.

Pracuji dle etických a odborných standardů České asociace pro psychoterapii (ČAP) a absolvuji pravidelné supervize.  

Cena: 900 Kč, 50 minut, v Praze. Platba na účet či v hotovosti. Při zrušení sezení méně než 24 hodin před zahájením je účtována plná cena.

Tím, že pracuji za přímou úhradu, nemáte nikde záznam, že na poradenství či terapii docházíte. Mohu vám také nabídnout brzký termín (obvykle do týdne).
 .