Vážím si toho, že mohu jít cestou sebepoznání, přijetí a změn s mými klienty, ať se jedná o terapii, koučování či rozvoj. Jsem ráda za všechny, se kterými jsem měla nebo mám tu radost a čest se setkávat. 

S Lenkou jsem se poznala díky rozvojovému programu mého zaměstnavatele, který mi měl pomoci poradit si s mými slabšími stránkami. Měla jsem možnost vybírat z více koučů a volba padla na Lenku – jako žena mi byla bližší, cítila jsem z ní empatii a porozumění. Nejvíce na naší spolupráci oceňuji respektování mého charakteru, tedy hledání takových cest ke zlepšení, které nejsou v rozporu s mou povahou a hodnotami a které jsou dlouhodobě udržitelné.“ Daniela, managerka, VWFS

"Moje zkušenosti s Lenkou jako terapeutkou jsou veskrze pozitivní. Její práce se mnou mne posunula směrem, který jsem potřebovala, při každém kontaktu jsem měla pocit, že je mi citlivě nasloucháno, že jsem přijímána tak, jak jsem a že mám prostor hovořit o čemkoli s tím, že její zásahy do celého procesu byly natolik jemné, že jsem je sotva vnímala. Po každém našem setkání (někdy bezprostředně, častěji po uplynutí pár dní) jsem měla pocit, že něco celkem podstatného ve mně se více vyjasňuje, ať šlo o záležitosti profesní, či později i celkem osobní. Setkávání s Lenkou ve mně podpořilo proces hlubšího sebepoznávání, který (troufám si říct) pokračuje až doposud."

 (L., advokátka)

"Lenku znám již řadu let a vždy byla pro mne inspirativní osobností, která se stále rozvíjí a plní si své sny a cíle. Již delší dobu mám možnost využívat její koučování, které mi na různá témata, ať už pracovní či osobní, vždy ukáže nové úhly pohledu. Při koučování a hlavně po něm mám většinou pocit, že jsem najednou plná energie díky větší jasnosti v daném tématu. A koučování navíc probíhá vždy v atmosféře plné porozumění a empatie. Lenko děkuji." (N., managerka, marketing, obchod)

 "S paní Lenkou se mně spolupracovalo velmi dobře, vzhledem k racionálnímu pohledu na věc, který podporoval průběžné vyjasnění a oddělení podstatného od nepodstatného. Průběh našich společně strávených konzultací byl svižný, uchopitelný a měl systém. Vše co bylo potřeba řešit, jsme si postupně nakrokovaly včetně zpětné vazby k dosažení výsledku. Prostřednictvím konzultací se mi podařilo ujasnit si hodnoty života včetně již zmíněného rozlišení podstatného s postupným sestupem k méně podstatnému, jinak řešitelnému." (I, vedoucí týmu, sociální služby)

"Když mám pocit, že se na něčem zaseknu, ať už je to velké životní drama, nebo častěji nějaká drobnost, která mi ale otravuje život, je fajn, že se mám na koho obrátit. Lenka umí trpělivě naslouchat, že si můžu v klidu urovnat myšlenky, i v pravou chvíli položit správnou a někdy i nepříjemnou otázku. Když si poctivě odpovím, můžu se vždycky posunout dál."  (E, Account Manager, marketing)

"S Lenkou jsem spolupracovala spoustu let a musím říct, že to bylo hlavně její vedení a sdílení zkušeností, co mi umožnilo profesně vyrůst tam, kde jsem teď. Co Lenku znám, tak na sobě pracuje, vzdělává se v oboru a je to na její práci vidět. Její přístup kombinuje koučing, mentoring i terapii, pokud je třeba, což má pro mě osobně velkou hodnotu. Doufám, že se na nějakém projektu zase pracovně potkáme." (R, konzultantka)

"Lenku znám již více jak 25 let. Je to člověk, který zraje s věkem. Její osobnostní vyzrálost, klid, rozvaha se nenásilně přenáší na klienty, kteří u ní hledají radu či porozumění. Lenka umí naslouchat a vhodnou poznámkou či otázkou dokáže nastolit zcela jiný úhel pohledu na problém či situaci. Rozhovor s Lenkou je taková procházka podzimním, zklidněným lesem, která mi vždy pomohla urovnat si v hlavě bušící myšlenky, domněnky, které na člověka vztekle dotírají a nedají pokoje:-)." (L, Research manager)


 .