Vážím si toho, že mohu jít cestou sebepoznání, přijetí a změn s mými klienty, ať se jedná o terapii, koučování či rozvoj. Jsem ráda za všechny, se kterými jsem měla nebo mám možnost se potkávat.  


"Nikdy jsem si neuměl ani představit, že by mi někdo pouhými dobře míněnými otázkami pomohl utřídit myšlenky. Paní Lenka mi dokázala, že to možné je. Na každou „lekci“ s ní jsem se moc těšil. Vždy jsem se o krůček posunul k pochopení svých myšlenkových pochodů. Časem jsem došel do fáze, že jsem se, v určitých situacích, sám sebe ptal: „Co by mi na to řekla koučka?“ Když jsem si později sám dokázal odpovědět, věděl jsem, že už své hlavě rozumím daleko více.  Paní Lence jsem za to všechno moc vděčný. Opravdu lekce měly smysl a posunuly mě v chápání sebe samého. Moc děkuji."  Hynek, provozní manager

S Lenkou jsem se poznala díky rozvojovému programu mého zaměstnavatele, který mi měl pomoci poradit si s mými slabšími stránkami. Měla jsem možnost vybírat z více koučů a volba padla na Lenku – jako žena mi byla bližší, cítila jsem z ní empatii a porozumění. Nejvíce na naší spolupráci oceňuji respektování mého charakteru, tedy hledání takových cest ke zlepšení, které nejsou v rozporu s mou povahou a hodnotami a které jsou dlouhodobě udržitelné.“ Daniela, managerka, VWFS

"S paní Lenkou jsem pracovala v jedné z nejtěžších chvil života a jsem moc vděčná za to, že jsme se poznaly. Ikdyž jsme spolu pracovaly jen krátce, moc mi pomohla – opravdu umí naslouchat a dát zpětnou vazbu. Nikdy jsem neměla pocit, že by mně Lenka soudila, takže jsem se s ní nebála řešit jakékoliv téma. Určitě doporučuji!"  Iveta, konzultantka

"K Lence jsem začal chodit v době, kdy jsem se potýkal s depresemi a úzkostmi.  Velice ochotně se mně ujala a zahájili jsme terapeutickou léčbu. Ze začátku jsem sice měl pochybnosti o koučovacím přístupu k terapii, ale tyto mé obavy byly brzy rozehnány, když začaly být vidět první pozitivní výsledky a já si začal uvědomovat věci, které jsem dřív neviděl nebo vidět nechtěl. Po celou dobu byl u paní Lenky vidět upřímný zájem o mně jako klienta.  Po dobu setkávání se mi stala bezpečným přístavem, kde jsem mohl odložit své problémy. Nyní už se cítím zcela zdráv, na čemž má paní Lenka zajisté nemalý podíl a jsem jí za to vděčný. Doufám, že v budoucnu už pomoc psychologa nebudu potřebovat. Pokud však ano, tak vím, na koho se obrátit." Honza, manager, oblast financí

"Moje zkušenosti s Lenkou jako terapeutkou jsou veskrze pozitivní. Její práce se mnou mne posunula směrem, který jsem potřebovala, při každém kontaktu jsem měla pocit, že je mi citlivě nasloucháno, že jsem přijímána tak, jak jsem a že mám prostor hovořit o čemkoli s tím, že její zásahy do celého procesu byly natolik jemné, že jsem je sotva vnímala. Po každém našem setkání (někdy bezprostředně, častěji po uplynutí pár dní) jsem měla pocit, že něco celkem podstatného ve mně se více vyjasňuje, ať šlo o záležitosti profesní, či později i celkem osobní. Setkávání s Lenkou ve mně podpořilo proces hlubšího sebepoznávání, který (troufám si říct) pokračuje až doposud."

 (L., advokátka)

"Lenku znám již řadu let a vždy byla pro mne inspirativní osobností, která se stále rozvíjí a plní si své sny a cíle. Již delší dobu mám možnost využívat její koučování, které mi na různá témata, ať už pracovní či osobní, vždy ukáže nové úhly pohledu. Při koučování a hlavně po něm mám většinou pocit, že jsem najednou plná energie díky větší jasnosti v daném tématu. A koučování navíc probíhá vždy v atmosféře plné porozumění a empatie. Lenko děkuji." (N., managerka, marketing, obchod)

 "S paní Lenkou se mně spolupracovalo velmi dobře, vzhledem k racionálnímu pohledu na věc, který podporoval průběžné vyjasnění a oddělení podstatného od nepodstatného. Průběh našich společně strávených konzultací byl svižný, uchopitelný a měl systém. Vše co bylo potřeba řešit, jsme si postupně nakrokovaly včetně zpětné vazby k dosažení výsledku. Prostřednictvím konzultací se mi podařilo ujasnit si hodnoty života včetně již zmíněného rozlišení podstatného s postupným sestupem k méně podstatnému, jinak řešitelnému." (I, vedoucí týmu, sociální služby)

"Když mám pocit, že se na něčem zaseknu, ať už je to velké životní drama, nebo častěji nějaká drobnost, která mi ale otravuje život, je fajn, že se mám na koho obrátit. Lenka umí trpělivě naslouchat, že si můžu v klidu urovnat myšlenky, i v pravou chvíli položit správnou a někdy i nepříjemnou otázku. Když si poctivě odpovím, můžu se vždycky posunout dál."  (E, Account Manager, marketing)

"S Lenkou jsem spolupracovala spoustu let a musím říct, že to bylo hlavně její vedení a sdílení zkušeností, co mi umožnilo profesně vyrůst tam, kde jsem teď. Co Lenku znám, tak na sobě pracuje, vzdělává se v oboru a je to na její práci vidět. Její přístup kombinuje koučing, mentoring i terapii, pokud je třeba, což má pro mě osobně velkou hodnotu. Doufám, že se na nějakém projektu zase pracovně potkáme." (R, konzultantka)

"Lenku znám již více jak 25 let. Je to člověk, který zraje s věkem. Její osobnostní vyzrálost, klid, rozvaha se nenásilně přenáší na klienty, kteří u ní hledají radu či porozumění. Lenka umí naslouchat a vhodnou poznámkou či otázkou dokáže nastolit zcela jiný úhel pohledu na problém či situaci. Rozhovor s Lenkou je taková procházka podzimním, zklidněným lesem, která mi vždy pomohla urovnat si v hlavě bušící myšlenky, domněnky, které na člověka vztekle dotírají a nedají pokoje:-)." (L, Research manager)